torsdag 2. mai 2019

Telefoni i Teams - Hva, Hvem og hvordan

Det snakkes ofte om det nye som skjer i Office365, menlig Telefoni i Teams.
I en del land så leverer Microsoft telefoni i O365 som en del av løsningen. Men i de fleste land så har vi ikke disse mulighetene. Så derfor har Microsoft gitt resten av oss følgende løsning med hjelp av Direct Routing.

Denne består av Office 365, Microsoft Teams og Phone System og det som er Telco Servicen Direct Routing.
Det er i dag flere aktører i det norske markedet som kan levere og mange som kommer til å levere dette, men ofte ser vi at fellesnevner er at er teleoperatører.
Men den finnes også leverandører der ute som leverer dette uavhengig av hva for en teleoperatør man har.

Hva trenger du/din bedrift for å kunne få til Telefoni i Teams?


  1. Microsoft O365 E lisens (nytt fra Juni 2019)
  2. Phone system lisens
  3. SBC fra godkjent leverandør
  4. Kunne programere en SBC 
  5. Dialog med Teleoperatøren du har, bestille portering, siptrunk med mer

De 2 første er lett, det kan du bestille fra portalen eller snakke med din lisens leverandør som kan legge dette opp til deg.
På punkt 3. SBC fra godkjent leverandør. Hva er en SBC, og hvem er godkjente. En SBC er en nettverkskomponent som beskytter SIP og VOIP (voice over IP) nettverkene dine. Denne holder også orden på routing av trafikken. Enkelt fortalt, en avansert router. 
Så nevnte jeg at den på må være godkjent. Vel ja for Teams og Direct Routing. Denne listen endrer seg ofte, se denne linken her for oppdatert liste.
Så må du finne en leverandør som skal kunne skaffe deg priser. Ved anskaffelser av SBC, så har de litt "gammeldags" tankesett. Det vil si at dere må kjøpe det antall lisenser dere trenger og betale alt med en gang. Det å kunne ha en pool, ja så må alt betales up-front. Bra for produsenten men en dårlig deal for deg. Når så dette er gjort, ja da må noen hos deg sette oppe denne SBC'en, gjøre vedlikehold og ikke minst må du avgjøre om du skal ha en fysisk boks eller om du skal ha en virtuell. Og så må det tenkes igjennom om den finnes for deres HyperVisor miljø eller om dere kanskje må sette opp et tilleggsmiljø for å få dette til. 
Når så alt er på plass, da kan således dialogen begynne med de som leverer mobil. Det er lurt å ha samme leverandør på mobil som på Sip trunk. Det handler om termineringskostnader og funksjonalitet.

Synes du punktene 3-5 ble kranglete. Vel i markedet finnes det leverandører som leverer dette som tjeneste. Er det ikke bare på sin plass at det finnes leverandører som kan levere dette som en sky-tjeneste?  At du skal kunne velge hvilken operatør du har og slippe å bytte mobiloperatør for at noen sier at det må du.
Nedenfor er en liste på noen norske leverandører som kan levere Telefoni i Teams som tjeneste. Uten at din bedrift trenger å forholde seg til kronlete bokser:
Det finnes også flere men dette er noen av de som Microsoft mener kan dette med telefoni i Team. Så dersom dere ikke ønsker å en boks du må ringe noen hver gang det kommer en endring fra Microsoft eller produsenten. For en ting er sikkert og det er at endringer skjer.

Håper dette har vært med å gi noen såkorn på hvordan telefoni i Microsoft Teams henger sammen og hva skal til for å komme dit.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Klar for Copilot sa du?

 Klar for Copilot sa du? For noen dager siden kom NTNU sin Funn rapport skrevet på oppdrag av datatilsynet. Det er så langt veldig mye inter...