torsdag 2. november 2023

M365 Copilot GA eller ikke 1.november

 I går, altså 1.november gikk M365 Copilot i GA. Det vil si GA, tilgjengelig for alle?  Det stemmer ikke. Det gikk GA for alle med EA (Enterprise Agreement) avtale. 

For å kvalifisere til EA avtale må man ha 500 seter eller mer. Og for å kunne kjøpe lisenser til M365 CoPilot må du kjøpe minimum 300 lisenser og ha E3 eller E5. 

Tendfor - En aktør å regne med

Nyhet i forbindelse med Sentralbord - Kundesenter  Jeg har tidligere skrevet en LinkedIN dokumentasjon som omhandler sentralbord løsninger f...