mandag 22. januar 2024

Tendfor - En aktør å regne med

Nyhet i forbindelse med Sentralbord - Kundesenter

 Jeg har tidligere skrevet en LinkedIN dokumentasjon som omhandler sentralbord løsninger for Teams.  Den finner du her. 

Nå er det på tide med en oppdatering rundt Tendfor sin løsning. For den siste tiden har det skjedd mye som gjør at enda flere kan se på dette som en løsning.

Klar for Copilot sa du?

 Klar for Copilot sa du? For noen dager siden kom NTNU sin Funn rapport skrevet på oppdrag av datatilsynet. Det er så langt veldig mye inter...