mandag 22. januar 2024

Tendfor - En aktør å regne med

Nyhet i forbindelse med Sentralbord - Kundesenter

 Jeg har tidligere skrevet en LinkedIN dokumentasjon som omhandler sentralbord løsninger for Teams.  Den finner du her. 

Nå er det på tide med en oppdatering rundt Tendfor sin løsning. For den siste tiden har det skjedd mye som gjør at enda flere kan se på dette som en løsning.

Tendfor er løsning som er utviklet ved bruk at Microsoft Graph. Tendfor er en løsning for Microsoft Teams og kun designet for Teams. Tendfor sin løsning er 100% sky, levert via Azure. Denne løsningen er multitenant og har integrasjoner med Entra ID, Exchange, mobilstatus (forutsatt at operatøren støtter dette), CRM systemer og forskjellige helpdesk verktøy som Jira, Remeby med flere.

Løsningen finnes både som Windows applikasjon, Teams App, Mobil App og ikke minst en Web App.

Nå er det sånn at løsningen har fått en masse ny funksjonalitet som gjør den reel konkurrent til løsninger som Genesys, Trio og Puzzel. Hvorfor mener jeg det?

Selvfølgelig har man i versjon 3.14 fått funksjonalitet som TTS (Tekst Til Tale) Skriv inn teksten på det språket du ønsker


Velg om du vil ha dame eller manne stemme. Noe som gjør at man slipper å gjøre tenke på å ha en bibliotek med talemeldinger som man trenger å vedlikeholde og endre dersom vedkommende som er talemeldingen har sluttet.

Det jeg har sett er ofte forespørsel rundt funksjonalitet som Callback. Da er det gode nyheter for deg som leser videre. For dette er hovedfunksjoner som nå er der for dere:

- Callback, tilbakeringing og behold din plass i køen. Denne snakker også norsk.

- Listen-In, medlytt, her kan nå supervisor være med å lytte på samtalen.

- Barge-In, noe av den samme funksjonen som Listen-In, men her kan supervisor bryte inn i samtalen.

- Whisper, viske hint til den agenten som sitter i samtale.

Videre har det kommet andre funksjoner som:

- Tilgang til alle personlige kontakter fra Outlook. Direkte i Tendfor klienten.

- Endre språk for å overskrive det som er Windows default. Dette kan gjøres direkte i Windows klienten.

- Informasjons bobler og hjelpefunksjoner i Tendfor Admin. Noe som gjør det enklere for administrator som skal sette opp køer og funksjoner.

Det er i tillegg kommet en læringsportal for de som har Tendfor løsningen. Noe som gjør det enkelt å finne dokumentasjon både for oppsett, nyheter og bruk av løsningen.

Det er også mulighet for å gjøre eksport av CDR data fra Tendfor til Azure SQL database for å gjøre integrasjoner med PowerBI og kunne lage sine egne rapporter. Her har også Tendfor laget en mal for dette.

Dersom du finner dette spennende ta gjerne kontakt med så kan jeg gjerne kjøre en demo på de fleste funksjoner i løsningen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Klar for Copilot sa du?

 Klar for Copilot sa du? Nå for en liten stund siden fikk jeg tilgang til noe spennende. NTNU sin Funn rapport skrevet på oppdrag av datatil...