onsdag 8. mai 2019

Ethical FireWall (den kinesiske mur) i preview

Det rulles stadig ut nye funksjoner i Teams om dagen. Det nesten litt håpløst hva man skal se på og hva man skal skrive om. Denne gangen skal jeg skrive litt som hva som er i PREVIEW.

En av de tingene som rulles ut om dagen er det vi tidligere betegnet som Ethical Firewall. Denne kan brukes til å stoppe kommunikasjon mellom avdelinger, eller la f.eks. utenforstående kunne kommunisere i Teams med skoleelever som har fått Teams via skolen.
I den kommunen jeg bor i Ski kommune, så har en masse elever fått Teams som erstatning for It's Learning. For meg er det ikke noen problem at jeg kan kommunisere med min datter på Teams. Men om noen som kanskje ikke har den samme "gleden" av å kunne sende en melding til mitt barn men til et fremmed barn, så kan dette med Ethical Firewall være nyttig.
Eller at læreren skal ha kommunikasjon med sine elever og kanskje ikke noen på en annen skole. Eller at de på ungdomsskolen skal kunne kommunisere med de på barneskolen.
En masse eksempler på hvor denne Ethical Firewall (kinesiske mur) kan være nyttig.

Det kanskje også ønskelig at man har et selskap som driver med salg av finansiering, men så har man en divisjon som driver med forvaltning. Disse skal jo helst ikke kunne dele informasjon innad. Da kommer denne tjenesten til nytte.

Dette er veldig godt beskrevet på bloggen TomTalks så for dere som ønsker mer informasjon rundt dette kan dere gå inn der.

Dette er som sagt i preview og jeg gleder meg til det blir GA for det er marked der ute for disse tjenestene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Klar for Copilot sa du?

 Klar for Copilot sa du? For noen dager siden kom NTNU sin Funn rapport skrevet på oppdrag av datatilsynet. Det er så langt veldig mye inter...