søndag 5. mai 2019

Endringer i AutoAttendant og CallQueue

Så har det skjedd store endringer i AutoAttendant og i CallQueues.
For det første har de lagt det opp i Teams Controlpanel under Voice så man slipper å gå via Skype sin Legacy portal. Det andre som er nytt er at nå må man koble til Resource konto til hver Autoattendant eller CallQueue og ikke minst at skal man benytte seg at Direct Routing må man koble til lisens E1, E3 eller E5 og den må ha med Phone system. Det står ganske mye her: Oppsett Resource konto i Teams

Jeg kommer til å legge ut en større blogg som beskriver dette i sitt fulle både hvordan det gjøres i fra Portalen men også hva som er mulig via Powershell commandlets.

<<<Update - oppdatering>>>

Her kommer en oppdatering på hvordan dere kan sette opp CQ og AA i det nye grensesnittet.
https://myteamsway.blogspot.com/2019/05/legge-til-cq-og-aa-i-nytt-grensesnitt.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Klar for Copilot sa du?

 Klar for Copilot sa du? Nå for en liten stund siden fikk jeg tilgang til noe spennende. NTNU sin Funn rapport skrevet på oppdrag av datatil...