mandag 20. mai 2019

Call Queues - Voice App - Endre CallerId

Helgen er over, og det er på tide å komme i gang med bloggingen. Har tenkt litt på denne.
Etter at det ble innført  AutoAttendant og Call Queues direkte i Teams admin grensesnittet. Så har jeg nevnt tidligere at du trenger å lisensiere resursbrukeren.
Det siste er at Microsoft sentralt jobber med en lisens som skal være gratis for denne type brukere. Da får vi bare vente i spenning.


Jeg har den siste slitt med å få Voice App til å fungere som tenkt. Det vil at jeg sender det til en distribusjonsliste. Dette var måten vi gjorde dette når vi lagde køene i Skype grensesnittet.
Men nå virker det som at gruppen ikke dukker opp med det første. Så i jakten på hvorfor kom jeg over dette:
 A newly created distribution list or security group might take up to 48 hours to become available to be used with call queues. Newly created Office 365 Groups are available almost immediately.
Kilden finner dere her: Ting tar tid

En annen ting som skjer kan være nyttig for de som jobber på køer er å endre CallerID. Hva for et nummer vises ut. Dette har man gjort via teleoperatøren dersom du har tjenester som styrtnummervisning og OneNumber, der du betaler en sum pr måned pr bruker . Eller så har dette blitt gjort på SBC'en,
Men nå har jeg kommet over denne som lag deg gjøre det i fra O365. Da kan du for support brukere eller andre vise "fellesnummer" ut når de ringer fra Teams.
Dette gjøres enkelt i Powershell:
New-CsCallingLineIdentity -Identity "UKSalesQueue" -CallingIdSubstitute "Service" -ServiceNumber 14258828080 -EnableUserOverride $False -Verbose
og så gjør du dette
Grant-CsCallingLineIdentity -PolicyName UKSalesQueue -Identity "AmosMarble@contoso.com"

Kilden finner dere her: Først denne så denne som beskriver hvorfor  Endre CallerID

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Klar for Copilot sa du?

 Klar for Copilot sa du? For noen dager siden kom NTNU sin Funn rapport skrevet på oppdrag av datatilsynet. Det er så langt veldig mye inter...