torsdag 29. august 2019

Manipulere Caller ID (hva som vises ut)

Det har tidligere vært mulig å styre hva som skal vises ut via Direct Routing og tabell som du har på SBC'en til dette.
Dette kan være for du har en annen mobilleverandør enn hva du har for leverandør på sip-trunk. Dette er noe jeg ser på kunder som har kontor i flere land, der lokal teleoperatør ikke kan levere sip-trunk over internet men må levere ut en fysisk boks med linja terminert. Litt sånn vi gjorde det i Norge i 2010 da dette med telefoni inn i Microsoft plattformen var ganske nytt.Men en del teleoperatører har kommet videre og kan nå levere SIP-trunker over internet. Det er veldig bra for oss som leverer SBC'er via Azure, AWS eller Google Cloud, og som regne skytjenester, og da 100% i skyen.
Men en ting som har gått under radaren til de fleste er en ny funksjon som Microsoft har rullet ut. Det er Caller ID Policies
Hva er nå dette. Basert på hva som står her så kan hva som vises ut manipuleres. Det være seg jobber du på support og så kanskje alle der ønsker å vise support nummer ut når du ringer tilbake til en kunde.
Jeg har dog ikke testet dette enda, men det skal jeg få gjort slik at dere der ute får en mer forståelse av dette og hvordan det kan brukes. Eller om det bare gjelder servicenummer eller ikke.
Det står i artikkelen følgende:
  • Users can override the caller ID policy: Turn on this setting to let users override the settings in the policy. This means that users can choose whether to display their caller ID or block the caller ID of an incoming call.
  • Replace caller ID: Set the caller ID to be displayed for users by selecting one of the following:
    • User's number: Displays the user's number.
    • Service number: Lets you set a service phone number to display as the caller ID.
    • Anonymous: Displays the caller ID as Anonymous.
  • Service number to use to replace the caller ID: Choose a service number to replace the caller ID of users. This option is available if you selected Service number in Replace caller ID
Men som sagt jeg kommer med en oppdatering når funksjonen er testet ut.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Tendfor - En aktør å regne med

Nyhet i forbindelse med Sentralbord - Kundesenter  Jeg har tidligere skrevet en LinkedIN dokumentasjon som omhandler sentralbord løsninger f...