onsdag 1. april 2020

Store nyheter for SMB - Lisensiering Telefoni i Teams (oppdatert 080620)

Vi vet det er mange der ute som venter på muligheter for å kunne ta i bruk telefoni i Teams. Kravet har vært at man har måtte ha Enterprise lisenser.
For en del selskaper som har hatt Microsoft 365 Business Basic, Microsoft 365 Business Standard eller Microsoft 365 Business Premium, så har dette ikke vært mulig å få til.
Men nå er det kommet til dere i SMB segmentet. Nå kan du få Direct Routing på samme måte som alle disse med Enterprise lisenser.

Tillegget heter Microsoft 365 Business Voice (uten calling plan). Calling-plan finnes som sagt ikke i Norge. Dette tillegget har en kostnad pr bruker på 11EURO pr måned. Dette gir deg mulighet til å ta med deg telefoni inn i Teams via Direct Routing. I denne lisensen så ligger det også med Phonesystem og AudioConferencing. Men det har en begrensing for inntil 300 brukere.

Dette vil være tilgengelige å kjøpe via din lisensleverandør (CSP). Kan ikke din CSP leverandør levere Direct Routing eller vet hva det er, så be de ta kontakt med meg på Telefoni i Teams så kan vi hjelpe dere på rett vei.Hva er så fordelen med Telefoni i Teams kontra ikke ha det?

  1. En applikasjon til alt av samhandling
  2. Enkelt å komme i gang med
  3. Ingen hardware lokalt
  4. Ingen kostbar hussentral lokalt
Når man legger sammen alt dette så er valget enkelt. Da er det bare å ta kontakt med din CSP leverandør.

Update!! (08062020)
Lagt inn de nye navnene på lisensene sånn at det stemmer med navnebyttet som var for litt siden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Klar for Copilot sa du?

 Klar for Copilot sa du? For noen dager siden kom NTNU sin Funn rapport skrevet på oppdrag av datatilsynet. Det er så langt veldig mye inter...