mandag 16. mars 2020

Web konferanser - Live Events i Teams

Ser mange av mine kunder om dagen ønsker å kjøre "webmøter" eller Live Events. Dette er selvfølgelig en mulighet når du har Teams.
Så hvordan?

Det første vi gjør er å gå inn i kalenderen og velge New Meeting.


Her inne så velger du Live event. Skal du gjøre recording må du ha lisens på Stream. Det er da produsenten som trenger dette.
I et live event, så har man ofte flere presentatører og gjerne en produsent som står for det tekniske. Det kan være en assistent ofte som tar seg av selve booking, sender mail til deltagere med link'en til eventet
En grei sjekkliste finnes her: https://support.office.com/nb-no/article/sjekk-liste-for-teams-live-event-organizer-44a80886-0fd9-42e5-8e7c-836c798096f8

Når man så har kommet hit så er det på tide å lage selve innkallingen.
Navn på hva møtet skal hete for noe. Hvem skal være produsent. Og ikke minst hvem skal være presentatører. Dette legges inn her.
Det legges også inn tidspunkt for Eventet. Husk at et event kan maks være 4 timer langt og ikke mer enn 10tusen deltagere.
Dette burde holde for de fleste.

 Skal det være et internt event, ja da velger du Org. Da må brukere logge seg inn.
 Skal du invitere kun spesielle utenfor organiasjon, eller har du hatt en link der deltagere har meldt seg på. Da legges de inn her.

Skal det være public sesjon der deltagere kan bli med så lenge de har linken til Eventet.

Det er selvfølgelig mulighet til å legge på med Q/A, Yammer integrasjoner etc.

Når alt dette er klart så vil det komme en invite som ser ut som dette. Det er viktig her å sende linken
ut til de som skal delta.
Produsentens rolle - view


Dette er viewet som møter produsenten. Her switches det mellom de forskjelllige presentatører, hva som deles etc.

Det er selvfølgelig viktig å ha godt kamera koblet til dette.
Da gjerne via et miksebord og gode mikrofoner.


Da er det bare å ønske lykke til med denne tjenesten.

1 kommentar:

Tendfor - En aktør å regne med

Nyhet i forbindelse med Sentralbord - Kundesenter  Jeg har tidligere skrevet en LinkedIN dokumentasjon som omhandler sentralbord løsninger f...