tirsdag 16. juni 2020

Flytte brukere fra Skype for Business Onprem til Teams

Veldig ofte når vi flytter brukere i store bolker, så benytter vi oss av Powershell commands.
Det vi ser ofte er at ved bruk av MFA når vi gjennomfører flytt via skript og CSV fil, så ser timeout etter ca.20 brukere. Min anbefaling er å disable MFA for denne brukeren man benytter for denne oppgaven. For så når man er ferdig, så tar vi enabler MFA.

Tidligere var det sånn at vi måtte ha de samme lisenser Onprem og over til Online. Men nå har det kommet noen prametre som gjør at vi ikke trenger dette, men da skrur vi samtidig av en viss funksjonalitet kontra hva vi hadde.

Så er det skriptet da vi kan benytte oss av.
Det starter med å logge oss inn:
Import-Module SkypeOnlineConnector
$sfbSession = New-CsOnlineSession
Import-PSSession $sfbSession -allowClobber

Dersom vi skal flytte en bruker som har innringerkonferanse onprem, men at man ikke ønsker dette i Teams/Online så kan vi legge på en parameter for dette. Da blir kommandoen
Move-csuser -identity navn.navnesen@domain.com -Target sipfed.online.lync.com -BypassAudioConferencingCheck -HostedMigrationOverrideUrl https://adminxx.online.lync.com/HostedMigration/hostedmigrationservice.svc 

Hva Mircrosoft skriver om -BypassAudioConferencingCheck er 


Det er også mulighet dersom man kommer fra en Enterprisevoice plattform onprem og ønsker ikke dette for Teams plattformen av forskjellige årsaker
Da kan denne parameteren benyttes

For begge parametre les hva teksten sier og hva som skjer med funksjonaliteten.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Tendfor - En aktør å regne med

Nyhet i forbindelse med Sentralbord - Kundesenter  Jeg har tidligere skrevet en LinkedIN dokumentasjon som omhandler sentralbord løsninger f...